Catatan

Tunjukkan catatan dari Disember, 2017

Pertandingan Mencipta Logo Alumni SBPI Selandar (EXSEL)

Sekretariat Alumni SBPI Selandar dengan sukacitanya menjemput semua Ahli Alumni SBPI Selandar untuk menyertai Pertandingan Mencipta Logo Alumni SBPI Selandar (EXSEL). Syarat-syarat pertandingan : 1. Semua rekacipta hendaklah asli. 2. Peserta merupakan bekas pelajar SBPI Selandar & Ahli   Alumni SBPI Selandar yang berdaftar. Untuk mendaftar, sila   isikan borang di link ini -   http://goo.gl/forms/TDTUej5RlA 3. Semua rekacipta akan menjadi hak milik EXSEL dan EXSEL   berhak menggunakannya tanpa sebarang syarat. 4. Menggunakan warna Logo SBPI Selandar 5. Boleh direka menggunakan grafik komputer 6. Setiap rekacipta mestilah mempunyai huraian maksud bagi setiap simbol dan warna yang digunakan 7. Setiap rekaan logo perlu dihantar dalam bentuk 'Softcopy'  8. Penyertaan tidak terhad kepada satu logo sahaja. 9. Penyertaan adalah percuma. 10. Setiap peserta perlu menyatakan butiran diri seperti berikut di dalam email: a) Nama b) No. Kad Pengenalan c) B